Tuesday, January 15, 2013

வெண் பனிப்பொங்கல்

இங்கிலாந்தில் இந்த வருடம் பொங்கல் திருநாள் அன்று பனி பொழிந்தது. இந்த கவிதையும் பிறந்தது.


விடிய விடிய நடுங்க வெச்சு
விடிந்த பின்னே உறைய வெச்சா
வெண் பனிப்பொங்கல்  வெண் பனிப்பொங்கல்!

(Inspired by போக்கிரி பொங்கல்  song from போக்கிரி)
-----
போட்டோ உபயம் Chef  ராமு.

No comments: